Pre prihlásenie dieťaťa je potrebné vyplniť tlačivo "Prihláška", viď. nižšie. Odoslanie vyplneného tlačiva vykonáte stlaěním tlačitla "Odoslať". Vyplnená prihláška je následne doručená do detského minicentra a považovaná za záväznú.

Pri osobnej návšteve detského minicentra obdržíte  Dohodu o poskytovaní starostlivosti”, ktorá upravuje podmienky poskytovania našej starostlivosti o vaše dieťa.

Prihláška

Kontakt

Mária Kršáková Budatínska 57
851 06 BRATISLAVA
+421 907 28 28 80
+421 917 73 79 39
info@detskeminicentrum.sk